Chiều ngày 9/11, Ban Công tác mặt trận thôn Năng Nhỏ 2, xã Đăk Sao đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Thôn được chọn tổ chức ...